دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

اتحاد ها

اگر میخوای اتحاد ها رو خیلی اسون و راحت یاد بگیری این فایلو دانلود کن


برای دانلود کلیک کن

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۳۵ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
soroush fathi

هوش

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۴۵ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۲۲ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

کدام عدد است که ثلث ان به اضافه ی ربع ان برابر با 14 میشود ؟ 
  1. 18
  2. 24
  3. 30
  4. 36
۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi
پارسکدرز اولین بازار کار آنلاین ایران کسب درآمد