دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

مسئله ی ریاضی

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۵۴ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش تصویری

گربه کجاست؟


۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۲۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

آیا میدینستید؟

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۲۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind