دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

خطای دید

دو نقطه ی نارنجی یک اندازه هستند


۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۵۱ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۴۸ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش نصویری

10 تفاوت پیدا کنید


۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۴۷ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۳۸ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind