دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

مسئله ی ریاضی

؟-40-46-44-50-48


الف)54                                                    ب)50                                                        ج)62                                                        د)55

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

کدام یک از جملات زیر نادرست است؟الف)مکعب 6 وجه دارد                   ب)مکعب هشت گوشه دارد                                   ج)مکعب 12 یال دارد                    د)مکعب 10 صفحه ی تقارن دارد

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

سرعت در محاسبه

اگر  هر عدد دو رقمی در 101 ضرب شود ر حاصل عدد دو رقمی دوباره تکرار میشود.!!!مثال :

2323=101*23

55=5555*101

.

.

.


۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
soroush fathi
آپلود عکس پارسکدرز اولین بازار کار آنلاین ایران کسب درآمد
Untitled Document Untitled Document