دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

۱۳ مطلب با موضوع «سرعت در محاسبه» ثبت شده است

هوش

چند حیوان میبینی ؟(فقط در 40 ثانیه)

اگر 15 تا پیدا کردی : هوش متوسط به پایین

اگر 19 تا پیدا کردی : هوش متوسط

اگر 22 تا پیدا کردی :هوش متوسط به بالا

اگر25 تا پیدا کردی : با هوش

۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۸:۴۱ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

چند صورت در این شکل می بینید ؟


اگر 9 تا پیدا کردی : خیلی باهوش

اگر 8 تا پیدا کردی : باهوش

اگر 7 تا پیدا کردی : متوسط

اگر 6 تا یا کمتر پیدا کردی: ضعیف 

۲۲ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۲۲ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۵۱ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

مدت زمان پاسخ گویی 30 دقیقه

۲۱ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۰۲ ۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

مدت زمان پاسخ گویی 19 ثانیه

۲۱ اسفند ۹۴ ، ۱۳:۵۸ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

چند سوم عدد 750 برابر با 1750 میشود ؟

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
۱۹ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۳۸ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind