دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معما ی قرآنی» ثبت شده است

از حضرت علی (ع) پرسیدند:
واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

برای گرفتن پاسخ نظر دهید


منبع 

.

  • soroush fathi

چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی علیه السلام  برده شدند؟

  • soroush fathi

سوره‌ای که اگر یک حرف آن را برداری اسم یک سوره دیگر می‌شود؟


پاسخ فردا در کانال ما

mathsciencessf@


  • soroush fathi

کدام سوره، معروف به شناسنامه خداست؟


پاسخ فردا در کانال زیر

mathsciencesf@

  • soroush fathi

 چند سوره با حم شروع می‌شود؟منبع : amoorohani.com

  • soroush fathi

نام دیگر سوره ی فاضحه چیست ؟

  • soroush fathi

خشی از قرآن مجید است همانند شهری که حصار ودیواره ای آنرا از قسمت های دیگر جدا می کند ؟

.


  • soroush fathi