دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۷ مطلب با موضوع «جزوه» ثبت شده است  • soroush fathi

  • soroush fathi

چرا هر عدد به توان صفر یک میشود ؟

در زیر ثابت شد


  • soroush fathi

  • soroush fathi

  • soroush fathi

  • soroush fathi

اگر میخوای اتحاد ها رو خیلی اسون و راحت یاد بگیری این فایلو دانلود کن


برای دانلود کلیک کن

  • soroush fathi