دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

۷ مطلب با موضوع «جزوه» ثبت شده است

عدد پی تا 150 رقم اعشار۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۱۲ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

آموزش

۲۹ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۳۷ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

آموزش

چرا هر عدد به توان صفر یک میشود ؟

در زیر ثابت شد


۲۶ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

آموزش

۲۱ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۵۴ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

آموزش

۲۰ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۰۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

۱۹ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind