دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

۷ مطلب با موضوع «هوش کلامی» ثبت شده است

هوش کلامی

1.کشاورزی به مزرعه مثل دامپروری است به ........

2.اگر قانونی به قانون اول تغییر یابد، قانون اول ......... شده است.

سوالات بیشتر در کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب...
۰۵ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۴۱ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش کلامی

رابطه ی نجار با تخته مانند .........


الف) قصاب است با گوشت                 ب)بزاز است با پارچه                  ج)کفاش با کفش                 د)خیاط است با پارچه

در کانال ما عضو شوید

پاسخ در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب...
۲۳ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۲۱ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش کلامی

#هوش_کلامی

نسبت ........ به مزرعه مثل کدخدا است به ....... .

1)گندم-روز                  2)دهقان-شهر                       3)شخم-غذا                           4)دهقان-ده

کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب...
۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۳۱ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
soroush fathi

هوش:(سخت):


هوش

لبخندکانال ما

۰۶ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۵۱ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
soroush fathi

هوش کلامی

اندک به هیچ مانند بسیار است به ...

  1. فراوان
  2. بیشترین
  3. چندین
  4. همه
۲۳ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۵۰ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش کلامی

کدام گزینه متفاوت است؟

  1. وزن
  2. لیتر
  3. ساعت 
  4. متر
۲۳ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۴۳ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind