دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۱۴ مطلب با موضوع «کلیپ ریاضی» ثبت شده است

روشی بسیار ساده برای گرفتن ب.م.م و ک.م.م


 برای دانلود کلیک کن


حجم : 16mb

اپلود شده

 • soroush fathi

کلیپ هوش ریاضی 

یک تست هوش باحال


دانلود

 • soroush fathi

 • soroush fathi
اگر روز سوم هفته ، سوم ماه باشد ، نوزدهم همان ماه چه روزی است ؟
 1. دو شنبه
 2. سه شنبه
 3. چهار شنبه
 4. پنج شنبه 
 • soroush fathi

اندک به هیچ مانند بسیار است به ...

 1. فراوان
 2. بیشترین
 3. چندین
 4. همه
 • soroush fathi

کدام گزینه متفاوت است؟

 1. وزن
 2. لیتر
 3. ساعت 
 4. متر
 • soroush fathi

جای علامت سئوال چه عددی باید گذاشت؟

       

                                                                                                    41.?.1.2.5    

 1. 14
 2. 26
 3. 10
 4. 12
 • soroush fathi