دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست هوش» ثبت شده است

عضو کانال ما شوید


  • soroush fathi

  • soroush fathi
  • soroush fathi

چند صورت در این شکل می بینید ؟


اگر 9 تا پیدا کردی : خیلی باهوش

اگر 8 تا پیدا کردی : باهوش

اگر 7 تا پیدا کردی : متوسط

اگر 6 تا یا کمتر پیدا کردی: ضعیف 

  • soroush fathi