#معمای_قرآنی

1. جبیره چیست ؟

2. قبله ی اول مسلمانان به کدام سمت بود ؟

3. چیز های نجس از نظر اسلام چند چیز است ؟

کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب...

1. چیزی که ما بر زخم برای مداوا می بندیم جبیره نام دارد.

2. مسجدالاقصی

3. 11 چیز